·  TEL. 936 661 713 · EMAIL bonsalvador@bonsalvador.com
 · 

La Institució

Ideari


CARÀCTER PROPI DE LES ESCOLES DEL BON SALVADOR

 L’Institut de les Filles del Bon Salvador neix a Normandia i  té un doble origen:amb Elisabeth de Surville a Saint-Lô en 1712, i amb Anne Le Roy a Caen en 1732. En els seus escrits parla del “Circuit de fe: ulls, cor i mans; allò que veus, si el  cor t’ho diu, fes-ho”. En veure la situació dels malalts, va sentir la urgència d’ajudar-los, per compassió, per fer com Jesús “que passà pel món fent el bé”
Sota els seus impulsos, les religioses  es van consagrar a la instrucció de les nenes, la visita  dels malalts pobres, l’acollida de dones amb dificultats i de dones malaltes mentals.
Dispersades durant la Revolució francesa, es reagrupen el 1805 per la iniciativa del Pare Jamet, capellà de la comunitat. El  carisma del Pare Jamet es basa en les següents meditacions: 
Hem de ser una Família imatge viva de la Trinitat, per comunicar-nos, ara i aquí, amb els més necessitats.
La seva gran finalitat és la comunicació amb tot l’home i amb tots els homes.
La seva espiritualitat es basa en la comunicació amb Déu per la Santíssima Trinitat. 
“Estimar i servir els més necessitats, descobrint en la seva pobresa l’amable presència del Bon Salvador” .
 Amb la seva tasca, ajuda al desenvolupament de les obres que existien i funda l’escola de sord-muts amb la voluntat evangèlica  de servir “ tota persona i tota la persona” .
Els centres d’educació del Bon Salvador s’insereixen en aquesta dinàmica, són una presència d’Església dins del món de l’educació. La seva  meta és contribuir a la fusió de la cultura humana i l’anunci de la Salvació vivint l’obertura, l’acollida, el servei i la col·laboració en un esperit de comunió, a imatge de la Trinitat.   
 “Les escoles del Bon Salvador es proposen desvetllar en cadascun del alumnes el millor d'ells mateixos, afavorint el desenvolupament de la persona en totes les seves dimensions, educant en el sentit de la llibertat, de la responsabilitat, del respecte, de la pertinença al grup en un clima que ajuda els joves a obrir-se al missatge evangèlic, segons els ensenyaments i directrius de l'Església.” ( Extret del text de referència de la congregació de Religioses del Bon Salvador) 
Hi ha una sola espiritualitat cristiana que és la de l'Evangeli, però existeixen a l'Església diferents famílies religioses, totes viuen l'Evangeli en tota la seva riquesa, cadascuna està cridada a ser rostre de Crist i a servir Crist en els seus germans. Avui Déu no té altres mans que les nostres, altres cors que els nostres per estimar com Ell, per ser testimonis de la seva tendresa amb els més febles. 
“El món necessita d'educadors i d'educadores capaços d'ajudar els homes i les dones per donar sentit a les seves existències” (Joan Pau II)